Predloženi budžet za narednu godinu 4,6 milijardi dinara

Predloženi budžet za narednu godinu 4,6 milijardi dinara

Autor: uzice.rs

8. Decembar 2022

Članovi Gradskog veća utvrdili su predlog budžeta Užica za 2023. godinu prema kome bi on iznosio 4.580.206.000 dinara. Najviše para, 975.200.000 dinara, opredeljeno je za poslove na izgradnji i održavanju saobraćajne infrastrukture, zatim za stanovanje, urbanizam i prostorno planiranje gde je opredeljeno 697.840.000, kao i za komunalne delatnosti, 513.200.000 dinara.

U narednoj godini sa više novčanih sredstava finansiraće se i programi u oblasti sporta, socijalne i dečije zaštite, turizam, poljoprivreda i ruralni razvoj, predškolsko i osnovno i srednje obrazovanje, energetska efikasnost i obnovljivi izvori energije.

U oblasti finansija utvrđeni su i predlozi odluka o prihodima koji pripadaju Gradskoj opštini Sevojno u 2023. godini, o lokalnim komunalnim taksama i o naknadama za korišćenje javnih površina.

Prihvaćeni su predlozi odluka o pristupanju izmenama i dopunama Prostornog plana i o izmenama i dopunama Plana generalne regulacije Užice-Centralni deo I faza, kao i rešenje o imenovanju Zorana Vidov Cvetića, akademskog slikara za direktora Gradske galerije.

Izdvajamo