Uslovi korišćenja

Dobrodošli na nezavisni informativni internet portal www.vodiczastare.rs. Vaš pristup, kao i korišćenje ovih internet stranica podleže Uslovima korišćenja i važećim zakonskim propisima koji uređuju ovu oblast.

Osnovna načela:

  • Internet portal www.vodiczastare.rs čiji osnivač je Udruženje “RAZVOJ UE” svoja načela i principe rada temelji na poštovanju domicijalnih i međunarodnih – pravnih akata (Ustav Republike Srbije, Opštu deklaraciju o ljudskim pravima, međunarodni akt o građanskim i političkim pravima i Evropska konvencija o ljudskim pravima)
  • Sadržaj internet portala www.vodiczastare.rs dostupan je svima bez obzira na starosnu, rasnu, nacionalnu, polnu, seksualnu, versku ili drugu pojedinost
  • Korišćenjem bilo kog dela internet portala www.vodiczastare.rs smatra se da prihvatate uslove korišćenja
  • Sadržaj internet portala www.vodiczastare.rs koristite na sopstvenu odgovornost

Zaštita autorskih prava:

Portal www.vodiczastare.rs, svi tekstovi, logotipi, grafika, fotografije i ostali materijali na ovom sajtu vlasništvo su Udruženja “RAZVOJ UE” koje poseduje autorska prava kao i u programskom kodu te neovlašćeno korišćenje istih je zabranjeno na osnovu Zakona o autorskom i srodnim pravima; Zainteresovana pravna i fizička lica mogu BEZ saglasnosti www.vodiczastare.rs da koriste tekstualni material poštujući sledeća pravila:

Internet sajtovi

Obavezno vidljivo navođenje izvora (www.vodiczastare.rs) i objavu kompletnog linka (URL) preuzetog teksta, u tekstu i na kraju teksta

Televizija/ radio

Dozvoljeno je preuzimanje kompletnog teksta uz obavezno navođenje portala www.vodiczastare.rs kao izvora informacija najmanje jednom u nekoj od prve tri rečenice

Štampana izdanja

Dozvoljeno je preuzimanje kompletnog teksta uz obavezno navođenje portala www.vodiczastare.rs kao izvora informacija najmanje jednom u nekoj od prve tri rečenice Ukoliko smatrate da je www.vodiczastare.rs povredio Vaša autorska prava možete nam se obratiti putem e–mail adresu vodicstariji031@gmail.com i mi ćemo uzeti u razmatranje Vaš stav o uklanjanju zahtevanog sadržaja

Zaštita privatnosti:

Udruženje “RAZVOJ UE” poštuje privatnost svojih korisnika i posetioca portala www.vodiczastare.rs i stoga neće otkrivati niti distribuirati podatke korisnika trećoj strani osim u slučaju kršenja Uslova korišćenja i u slučaju odobrenja korisnika

Korisnicima internet portala www.vodiczastare.rs nije dozvoljeno:

  • objavljivanje, slanje i razmena sadržaja koji krše postojeće srpske i/ili međunarodne zakone, sadržaja koji je uvredljiv, vulgaran, preteći, rasistički ili šovinistički kao i sadržaja koji je štetan na bilo koji drugi način
  • objavljivanje, slanje i razmena informacija za koje posetilac zna ili pretpostavlja da su lažne, a čije bi korišćenje moglo da nanese štetu drugim korisnicima
  • lažno predstavljanje, odnosno predstavljanje u ime drugog fizčkog ili pravnog lica
  • objavljivanje, slanje i razmena neželjenih sadržaja korisnicima bez njihovog pristanka ili traženja, ili putem obmane svesno objavljivanje, slanje i razmena sadržaja koji sadrže programe napravljene u svrhu uništavanja ili ograničavanja rada softvera i/ili hardvera i telekomunikacione opreme

Linkovi (veze) sa spoljnim portalima i stranicama:

  • Na internet portalu www.vodiczastare.rs moguće je obljavljivanje linkova (veza) koji su izvan vlastitog domena
  • www.vodiczastare.rs nije odgovoran za sadržaje koji se nalaze na linkovima (vezama) izvan vlastitog domena

Promena uslova korišćenja:

Udruženje “RAZVOJ UE” kao osnivač portala www.vodiczastare.rs zadržava pravo da bez najave promeni, izmeni ili dopuni Uslove korišćenja

Udruženje “RAZVOJ UE” promene uslova korišćenja vršiće u skladu sa osnovnim načelom – načelom dobre namere i neće biti odgovoran za moguće posledice nastale takvom promenom

Korišćenjem interet portala www.vodiczastare.rs smatra se da je posetilac upoznat sa promenama / izmenama / dopunama Uslova korišćenja.