Adresar ustanova socijalne zaštite Srbije

Adresar ustanova socijalne zaštite Srbije

Autor: www.komorasz.rs

30. Decembar 2021

MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLjAVANjE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANjA Adresa: Nemanjina br. 22-26, Beograd www.minrzs.gov.rs

DEŽURNI TELEFONI INFO-CENTRA 

 • Socijalna i porodično-pravna zaštita 011/3038-661

 • Osobe sa invaliditetom i boračko invalidska zaštita 011/3038-677

 • Nasilje u porodici 011/3038-661

SEKTOR ZA BRIGU O PORODICI I SOCIJALNU ZAŠTITU

 • Odeljenje za upravno-nadzorne poslove u oblasti porodične zaštite 011/3615-677

 • Odeljenje za upravne poslove u oblasti socijalne zaštite 011/3346-912

 • Odsek za poslove u oblasti populacione politike i finansijske podrške porodici sa decom 011/3619-749

 • Odeljenje za inspekcijski nadzor 011/3631-635Odsek za analitičke, normativne i pravne poslove 011/3613-648

 • REPUBLIČKI ZAVOD ZA SOCIJALNU ZAŠTITU Terazije br. 34, Beograd 011/3621-565 zavod@zavodsz.gov.rs www.zavodsz.gov.rs

 • POKRAJINSKI ZAVOD ZA SOCIJALNU ZAŠTITU Bulevar Mihajla Pupina br. 25, Novi Sad 021/425-836 office@pzsz.gov.rs www.pzsz.gov.rs

 • CENTAR ZA ZAŠTITU ŽRTAVA TRGOVINE LjUDIMA Nemanjina br. 22-26, Beograd 062/575-197 centar@centarzztlj.rs www.centarzztlj.rs

 • UDRUŽENjE STRUČNIH RADNIKA SOCIJALNE ZAŠTITE SRBIJE Marije Bursać br. 49, Zemun, Beograd udruzenje@udruzenjesz.rs www.udruzenjesz.rs

Centri za socijalni rad u Zlatiborskom okrugu

 • CSR ARILjE Svetog Ahilija br. 53/2, Arilje 031/891-704 csrarilje@open.telekom.rs

 • CSR BAJINA BAŠTA Rajka Tadića br. 2, Bajina Bašta031/869-023 csrbb@open.telekom.rs

 • CSR IVANjICA Vukadina Stojanovića br. 6, Ivanjica 032/661-609 csr.ivanjica@eunet.rs

 • CSR KOSJERIĆ Radiše Petronijević br. 4, Kosjerić 031/782-541 csrkosjeric@open.telekom.rs

 • CSR NOVA VAROŠ Karađorđeva br. 34, Nova Varoš 033/62-880 centar_nv@yahoo.com nvcentarzasocijalnirad.wordpress.com

 • CSR POŽEGA Nemanjina bb, Požega 031/3816-474 centar.pozega@gmail.com

 • CSR PRIBOJ 12. januar br. 114, Priboj 033/2452-253 centarpriboj@open.telekom.rs http://csrpb.rs/

 • CSR PRIJEPOLjE Sandžačkih brigada br. 11, Prijepolje 033/712-033 yuczsrp@ptt.rs

 • CSR SJENICA Kralja Petra I bb, Sjenica 020/741-206 csrsjenica@gmail.com

 • CSR UŽICE Vidovdanska br. 32a, Užice 031/512-340 czsr@ptt.rs http://csr-uzice.rs/ Centri za porodični smeštaj i usvojenje

 • CENTAR ZA PORODIČNI SMEŠTAJ DECE "RADA MLADENOVIĆ - ĐULIĆ CRNA" MILOŠEVAC Moše Pijade br. 4, Miloševac 026/801-315 cmilosevac@gmail.co

 • CENTAR ZA PORODIČNI SMEŠTAJ I USVOJENjE ĆUPRIJA Cara Lazara br. 89, Ćuprija 035/8870-644 cpscuprija@gmail.com

 • CENTAR ZA PORODIČNI SMEŠTAJ I USVOJENjE NIŠ Gutenbergova br.4a, Niš 018/215-057 cpsu.nis@gmail.com

 • CENTAR ZA PORODIČNI SMEŠTAJ I USVOJENjE KRAGUJEVAC Čika Matina br. 5, Kragujevac 034/355-450 cpsukg@gmail.com

 • CENTAR ZA PORODIČNI SMEŠTAJ I USVOJENjE BEOGRAD Radoslava Grujića br. 17, Beograd 011/2421-191 office@hraniteljstvocps.gov.rs

Domovi za decu i omladinu

 • DOM ZA DECU I OMLADINU "VERA BLAGOJEVIĆ" BANjA KOVILjAČA Vojvođanskih brigada bb, Banja Koviljača 015/818-395 office@czodo.rs www.zvecanska.org.rs

 • CENTAR ZA ZAŠTITU ODOJČADI DECE I OMLADINE BEOGRAD, OJ STACIONAR Zvečanska br. 7, Beograd 011/2648-622 dom.@czodo.rs

 • CENTAR ZA ZAŠTITU ODOJČADI DECE I OMLADINE BEOGRAD, OJ DOM ZA STUDENTSKU I SREDNjOŠKOLSKU OMLADINU Zvečanska br. 52, Beograd 011/2648-365 dom.zvecanska52@czodo.rs

 • DOM ZA DECU I OMLADINU "SPOMENAK" PANČEVO SA PRIHVATNOM STANICOM Mihajla Obrenović br. 6, Pančevo 013/2318-464 spomenakpa@open.telekom.rs

 • DOM ZA DECU I OMLADINU "PETAR RADOVANOVIĆ" UŽICE Nemanjina br. 52, Užice 031/511-366 office@dompruzice.org.rs

 • ZAVOD ZA VASPITANjE MLADEŽI KNjAŽEVAC Bore Stankovića bb, Knjaževac 019/731-332 zvm.knj.minrzs@gmail.com

 • SOS DEČIJE SELO-KRALjEVO Prvomajska br. 46a, Kraljevo 036/375-451 zaklina.popovic@sos-kraljevo.org Ustanove za lica ometena u razvoju

 • DOM ZA DECU I OMLADINU OMETENU U RAZVOJU “SREMČICA” Moštanička br. 2, Sremčica, Čukarica 011/2526-329 sekretar@sremcicadom.org.rs www.sremcicadom.org.rs

 • DOM ZA ODRASLA INVALIDNA LICA, BEOGRAD Autoput br. 18, Zemun 011/2601-221 domzaosi@gmail.com www.domzaosi.org.rs

 • DOM ZA LICA OMETENA U MENTALNOM RAZVOJU "SRCE U JABUCI", JABUKA JNA br. 45, Jabuka 013/2358-007 domsrce@open.telekom.rs www.srce.org.rs

 • DOM ZA LICA MENTALNO OMETENA U RAZVOJU, TUTIN Pešterska br. 43, Tutin 020/811-166 domtutin@yahoo.com

 • DOM ZA SMEŠTAJ DUŠEVNO OBOLELIH LICA "SVETI VASILIJE OSTROŠKI ČUDOTVORAC", NOVI BEČEJ Maršala Tita br. 77, Novi Bečej 023/771-079 gcnb@open.telekom.rs

 • DOM ZA LICA SA OŠTEĆENIM VIDOM "ZBRINjAVANjE", PANČEVO Bavaništanski put br. 396, Pančevo 013/2310-780 domzalicapan@open.telekom.rs www. domzbrinjavanje.co.rs

 • CENTAR ZA SMEŠTAJ I DNEVNI BORAVAK DECE I OMLADINE OMETENE U RAZVOJU, BEOGRAD Svetozara Markovića br. 85a, Beograd 011/2682-278 office@centarbgd.org.rs www.centarbgd.edu.rs

 • DNEVNI BORAVAK ZA DECU, MLADE I ODRASLE SA SMETNjAMA U RAZVOJU “ZRAČAK”, ČAČAK Nušićeva br. 24, Čačak 032/331-944 zracakca@open.telekom.rs

Izdvajamo